spełnienie

16 tekstów – auto­rem jest spełnienie . 

gdy przyszedł dzień gdy uwiado­misz so­bie ze wszys­tko zaczy­na sie układać
budzisz sie ra­no i widzisz juz słońce a nie ciem­ne chmu­ry
po za ok­nem widzisz pta­ki ,roz­kwi­tające pąki kwiatów a nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 12:26

posłuchaj,pamiętaj

Posłuchaj mnie…
Chcę żebyś wie­działa ze będę tu­taj ze mo­je ser­ce jest zaw­sze ot­warte na twą przy­jaźń
Ze nig­dy cię nie skreślę …
Mam przed ocza­mi nasze wspom­nienia, nasze roz­mo­wy jak układa­liśmy pla­ny na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 kwietnia 2017, 12:36

Nag­le przychodzi ten dzien w którym uświada­miasz so­bie ze nie ma nic gor­sze­go od pożeg­na­nia od pożeg­na­nia z przy­jacielem miej­scem czy wspom­nieniem . czu­jesz pus­te a mi­mo to trwasz wiesz ze nic [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 kwietnia 2017, 12:17

Od niektórych spraw ucieka­my, uważamy że jeśli nie myśli­my o tym to po pew­nym cza­sie sa­mo znik­nie ze sta­nie się czymś pros­tszym nie dos­trze­gal­nym ale tak nie jest każdeg dnia to powraca [...] — czytaj całość

myśl • 21 listopada 2014, 12:07

Czas to jed­nak dziw­ne zja­wis­ko. dzięki niemu wszys­tko inaczej wygląda inaczej pod­chodzi­my do różnych spraw a co naj­ważniej­sze inaczej pod­chodzi­my do ludzi
tyl­ko dzięki mi­nione­mu cza­su pot­ra­fimy przejść obok oso­by i nie podbiec [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 października 2014, 16:13

na wszys­tko przychodzi czas cza­sami na prze­myśle­nia ,roz­myśle­nia ,na no­wy plan na życie a cza­sami na po­godze­nie się z tym co było i z tym co będzie . cza­sami nie jes­teśmy tego [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 października 2014, 16:51

Nasze

Mam bliznę w ser­cu po to­bie ..
po­zos­ta­wiłeś mi tyl­ko wspom­nienia i te roz­mo­wy
a dziś ? dzi­siaj już nie ma nas
i chodź che cie dot­knąć poczuć ten za­pach znów poczuć się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 września 2014, 17:04

by­wają ta­kie chwi­le ze cza­sami wra­camy do przeszłości myśli­my o tym co się wy­darzyło co
było i ja­cy ludzie nas otacza­li . porównując to wiele się zmieniło kiedyś najlepsi
przy­jaciele a dzi­siaj sam [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 4 września 2014, 19:43

już na to czas ...
ile można stać w miej­scu gdy wkoło nas biegną ku przodzie ku lep­sze­mu
a ja? stoję i się zas­ta­nawiam co ro­bić czy dob­rze ro­bię i nie będę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 stycznia 2014, 17:09

* * *

Tęsknię..
Czu­je jak mo­je ser­ce roz­dziera się, go­ryczą wy­pełnia, prze­mienia się w ociężały głaz ..
Nie czu­je już szczęścia ..
Nie czu­je już nic ..
Cze­kam na po­wolną śmierć ..
Gdzie w ob­liczu śmier­ci nie spoj­rzę na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 października 2013, 20:48
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

spełnienie

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 czerwca 2017, 14:00krysta sko­men­to­wał tek­st gdy przyszedł dzień gdy [...]

21 listopada 2014, 12:07spełnienie do­dał no­wy tek­st Od niektórych spraw ucieka­my, [...]

21 października 2014, 16:13spełnienie do­dał no­wy tek­st Czas to jed­nak dziw­ne [...]

20 października 2014, 18:20Gaia sko­men­to­wał tek­st na wszys­tko przychodzi czas [...]

20 października 2014, 16:51spełnienie do­dał no­wy tek­st na wszys­tko przychodzi czas [...]

5 września 2014, 20:23RozaR sko­men­to­wał tek­st Nasze

5 września 2014, 17:04spełnienie do­dał no­wy tek­st Nasze

4 września 2014, 19:46onemore sko­men­to­wał tek­st bywają ta­kie chwi­le ze [...]

4 września 2014, 19:43spełnienie do­dał no­wy tek­st bywają ta­kie chwi­le ze [...]